HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - kalibrace tiskových kazet

background image

kalibrace tiskových kazet

Po instalaci nové tiskové kazety proveïte kalibraci tiskových kazet. Tím zaručíte nejlepší kvalitu tisku.
Postup pøi kalibraci tiskových kazet:

1. Do vstupního zásobníku vložte stožek bìžného bílého papíru.
2. Pøejdìte k části

údržba tiskárny

.

3. Klepnìte na tlačítko

Kalibrovat tiskárnu

.

4. Klepnìte na tlačítko

Kalibrovat

a postupujte podle zobrazených pokynù.