HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - tisk více stránek na jeden list papíru

background image

tisk více stránek na jeden list papíru

Software tiskárny umožòuje tisk více stránek dokumentu na jeden list papíru. Velikost textu dokumentu a
obrázkù bude automaticky upravena tak, aby odpovídala tisknuté stránce.
Chcete-li tisknout více stránek dokumentu na jeden list papíru, postupujte následovnì:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Úpravy

.

3. V rozevíracím seznamu

Počet stránek na list

vyberte počet stránek, jaký chcete vytisknout na jeden

list papíru.

4. Pokud chcete, aby okolo obrazu každé stránky tisknutého na jeden list papíru zùstal volný okraj,

zaškrtnìte políčko

Tisknout rámeček

.

5. Z rozevíracího seznamu

Poøadí stránek

vyberte rozvržení pro každý list papíru.

6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepnìte na tlačítko

OK

.