HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - uživatelská přírueka

background image

uživatelská pøíručka

Pro vyhledání odpovìdi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat:

upozornìní

speciální vlastnosti

začínáme

pøipojení

tisk

údržba

odstraòování problémù

technické údaje