HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - kalvot

background image

kalvot

perusohjeet

Paras tulos saavutetaan käyttämällä HP Inkjet -kalvoa.

Syöttölokeron kapasiteetti: enintään 30 kalvoa

Tulostuksen valmisteleminen

1. Avaa tulostimen kansi.

2. Työnnä paperiohjainta vasemmalle.

3. Nosta tulostelokeroa.

4. Aseta kalvot syöttölokeroon tulostuspuoli alaspäin ja tarranauha tulostimeen

päin. Työnnä kalvot varovasti tulostimeen, kunnes ne ovat paikoillaan.
Varmista, että tarranauhat eivät takerru toisiinsa.

5. Laske tulostelokero alas.

6. Työnnä paperiohjainta siten, että se tulee

tiiviisti

kalvojen reunaa vasten.

7. Sulje tulostimen kansi.

tulostaminen

1. Avaa

Tulostimen ominaisuudet

-valintaikkuna ja tee sitten seuraavat asetukset:

Välilehti

Asetus

Paperi/
laatu

Tyyppi

: asianmukainen piirtoheitinkalvo

background image

2. Määritä haluamasi

tulostusasetukset

ja valitse sitten

OK

.