HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - környezetvédelmi jellemzõk

background image

környezetvédelmi jellemzõk

A Hewlett-Packard folyamatosan tökéletesíti a tintasugaras nyomtatók gyártási
folyamatát, hogy csökkentse a nyomtatók negatív hatását az irodai környezetre és
azokra a helységekre, ahol a nyomtatókat gyártják, szállítják és használják.

csökkentés és megszüntetés

Papírfelhasználás:

A nyomtató kétoldalas nyomtatási képessége csökkenti a

papírigényt és az ehhez kapcsolódó természeti erõforrásokat. A nyomtató
újrahasznosított papír felhasználására alkalmas a DIN 19 309 szabvány alapján.

Újrahasznosított papír:

A nyomtató minden dokumentációját újrahasznosított

papírra nyomtattuk.

Ózon:

A Hewlett-Packard az ózonrétegre ártalmas vegyszereket, pl. a CFC

vegyületeket kiküszöbölte a gyártási folyamatból.

újrahasznosítás

Ezt a nyomtatót az újrahasznosítás figyelembevételével tervezték. A felhasznált
anyagfélék számát minimálisra csökkentettük, miközben biztosítottuk a megfelelõ
minõséget és megbízhatóságot. A különbözõ anyagok könnyen szétválaszthatóak. A
rögzítõket és csatlakozókat könnyû megtalálni, könnyen hozzáférhetõek és egyszerû
eszközökkel eltávolíthatóak. A legfontosabb alkatrészek könnyen hozzáférhetõek,
egyszerûen szétszedhetõek, ha javításra szorulnak.

A nyomtató csomagolása:

A nyomtató csomagolóanyagait úgy választottuk ki,

hogy a legkisebb költség mellett a lehetõ legnagyobb biztonságot nyújtsák, és
egyúttal a lehetõ legkisebbre csökkentsék a környezetre gyakorolt hatást, továbbá
elõsegítsék az anyagok újrahasznosítását. A HP Deskjet nyomtatók masszív
kivitelezése elõsegíti a sérülések és egyúttal a csomagolóanyagok mennyiségének
csökkentését.

Mûanyag alkatrészek:

Minden fõbb mûanyagfajtát és mûanyag alkatrészt a

nemzetközi szabványoknak megfelelõen jelöltünk meg. A nyomtató burkolatában és
alvázában felhasznált mûanyagok újrahasznosíthatóak, mindegyik egyféle polimerbõl
áll.

A termék élettartama:

A HP Deskjet nyomtató élettartamának meghosszabbítása

érdekében a HP a következõket kínálja:

Bõvített garancia:

A részletes leírást a nyomtató tartozékát jelentõ

referencia

útmutató

tartalmazza.

Cserealkatrészek és fogyóeszközök

a gyártás megszüntetése után még

három (3) évig kaphatóak.

background image

A termék visszavétele:

Hasznos élettartama lejárta után ezt a terméket a

www.hp.com/recycle helyen át tudja visszajuttattni a HP-hez. A kiürült
nyomtatópatronok HP-hez való visszajutatásával kapcsolatban lásd

a

nyomtatópatron újrahasznosítása

címû részt.

A kibõvített jótállás és a termékvisszavételi lehetõségek nem
minden országban illetve régióban alkalmazhatók.

energiafogyasztás

Ezt a nyomtatót az energiafelhasználási szempontok figyelembevételével tervezték.
Ez nemcsak a természeti források megõrzését segíti elõ, hanem pénzmegtakarítást is
eredményez a nyomtató teljesítményének befolyásolása nélkül.

Ez a termék megfelel az ENERGY STAR® program elõírásainak. Az ENERGY STAR
olyan önkéntes részvételen alapuló program, amelynek célja, hogy ösztönözze az
energiatakarékos irodai termékek kifejlesztését.

Az ENERGY STAR az U.S. Environmental Protection Agency (USA Környezetvédelmi
Hivatal) USA-ban bejegyzett védjegye. ENERGY STAR partnerként a Hewlett-Packard
cég megállapította, hogy a termék megfelel az ENERGY STAR energiatakarékosságra
vonatkozó irányelveinek.

Energiafogyasztás készenléti állapotban:

Az energiafogyasztással kapcsolatos

mûszaki adatokat a

referencia útmutató

tartalmazza.

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban:

Amikor a nyomtató ki van kapcsolva,

akkor is fogyaszt bizonyos mennyiségû áramot. Az energiafogyasztás megelõzhetõ,
ha a nyomtatót kikapcsolja és a nyomtató tápkábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból.