HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - een brochure afdrukken

background image

een brochure afdrukken

Bij het afdrukken van brochures worden de pagina's van een document automatisch
zo gerangschikt en vergroot of verkleind dat wanneer het document tot een brochure
wordt gevouwen, de paginavolgorde correct is.

Als een uit vier pagina's bestaande brochure bijvoorbeeld op weerszijden van het
papier wordt afgedrukt, zouden de pagina's als volgt worden gerangschikt en
afgedrukt:

Ga als volgt te werk om een brochure af te drukken:

1. Open het dialoogvenster

Eigenschappen voor printer

.

2. Selecteer het tabblad

Afwerking

.

background image

3. Selecteer

Dubbelzijdig afdrukken

.

4. Selecteer een bindoptie in de vervolgkeuzelijst

Brochure-indeling is

:

Rechts binden

: zorgt ervoor dat het binden aan de rechterzijde van de

brochure plaatsvindt.

Links binden

: zorgt ervoor dat het binden aan de linkerzijde van de

brochure plaatsvindt.

5. Voer een van de volgende handelingen uit:

background image

Als u elke tweede pagina van de brochure leeg wilt laten, selecteert u

Afdrukken op een zijde

.

Als u op alle pagina's van de brochure wilt afdrukken, zorgt u dat

Afdrukken

op een zijde

niet is geselecteerd.

6. Selecteer eventueel andere gewenste afdrukinstellingen en klik op

OK

.

7. Laad op de hieronder getoonde wijze papier in de invoerlade wanneer u

daarom wordt gevraagd.

8. Klik op

Doorgaan

om het afdrukken van de brochure te voltooien.