HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - meerdere pagina’s afdrukken op één vel papier.

background image

meerdere pagina's afdrukken op één vel papier.

De printersoftware biedt u de mogelijkheid verschillende pagina's van een document
op één vel papier af te drukken. De printersoftware vergroot/verkleint de
documenttekst en -afbeeldingen automatisch zodat deze op de afgedrukte pagina
passen.

Voer de volgende stappen uit om verschillende pagina's van een document op één vel
papier af te drukken:

1. Open het dialoogvenster

Eigenschappen voor printer

.

2. Klik op het tabblad

Afwerking

.

3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst

Pagina's per vel

het aantal pagina's dat u op

elk vel papier wilt laten verschijnen.

4. Als u wilt dat rond elk paginabeeld dat op het vel papier wordt afgedrukt een

rand wordt weergegeven, klikt u op het selectievakje

Paginaranden afdrukken

.

5. Selecteer een lay-out voor elk vel papier in de vervolgkeuzelijst

Paginavolgorde is

.

background image

6. Selecteer eventueel andere gewenste afdrukinstellingen en klik op

OK

.