HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - milieuverklaring

background image

milieuverklaring

Hewlett-Packard streeft voortdurend naar een verbetering van de ontwerpprocessen
van haar Deskjet printers om zodoende de negatieve effecten te verminderen op de
kantooromgeving en op de omgevingen waar printers worden geproduceerd,
verzonden en gebruikt.

reductie and eliminatie

Papiergebruik:

Doordat de printer dubbelzijdig afdrukt, wordt het papiergebruik en

daardoor ook de belasting van het milieu teruggebracht. Deze printer is geschikt voor
het gebruik van gerecyclede papiersoorten volgens DIN 19 309.

Gerecycled papier:

alle gedrukte documentatie bij deze printer is afgedrukt op

chloorvrij gerecycled papier.

Ozon:

er worden geen ozonafbrekende chemicaliën (bijvoorbeeld cfk's) meer in de

fabricageprocessen van Hewlett-Packard gebruikt.

recyclen

Deze printer is ontworpen met het oog op recycling. Het aantal materialen is tot een
minimum beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en de
betrouwbaarheid. De verschillende materialen zijn ontworpen om eenvoudig te
kunnen worden gescheiden. Bevestigingen en andere aansluitingen zijn eenvoudig te
vinden, te bereiken en te verwijderen met normale gereedschappen. Belangrijke
onderdelen zijn zo ontworpen dat deze eenvoudig zijn te bereiken waardoor
demontage en reparatie efficiënter worden.

Printerverpakking:

De verpakkingsmaterialen van deze printer zijn zodanig

gekozen dat deze tegen een minimale kostprijs maximale bescherming bieden, het
milieu zo min mogelijk vervuilen en de recycling vereenvoudigen. Het solide ontwerp
van de HP Deskjet printer draagt ertoe bij het gebruik van verpakkingsmateriaal te
beperken en beschadigingen te voorkomen.

Kunststof onderdelen:

Alle belangrijke kunststoffen en onderdelen van kunststof

zijn gemarkeerd in overeenstemming met internationale normen. Het is technisch
mogelijk alle kunststof onderdelen die in de behuizing en het chassis van de printer
zijn gebruikt te recyclen. Deze bestaan alle uit één polymeer.

Levensduur van het product:

HP biedt het volgende waarmee de levensduur van

uw HP Deskjet printer kan worden verlengd:

Garantieverlenging:

meer informatie vindt u in de

naslaggids

die bij de

printer is geleverd.

Vervangende onderdelen en verbruiksartikelen

zijn beschikbaar tot drie

background image

(3) jaar nadat de fabricage is stopgezet.

Inname van het product:

als u dit product aan het einde van de nuttige

levensduur aan HP wilt retourneren, gaat u naar www.hp.com/recycle. Zie

inktpatronen recyclen

als u lege inktpatronen bij HP wilt inleveren.

De mogelijkheid tot garantieverlenging en inname van het
product is niet beschikbaar in alle landen/regio's.

energieverbruik

Deze printer is ontworpen met het oog op energiebesparing. Hiermee wordt niet
alleen het milieu gespaard, maar bespaart u ook geld, zonder dat de prestaties van
de printer hieronder leiden.

Dit product voldoet aan de vereisten van het ENERGY STAR® programma. ENERGY
STAR is een vrijwillig programma dat is opgericht om de ontwikkeling van
energiezuinige kantoorproducten te stimuleren.

ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten gedeponeerd dienstenmerk van de
Amerikaanse Environmental Protection Agency (Milieubeschermingsorganisatie). Als
partner van ENERGY STAR, heeft Hewlett-Packard Company vastgesteld dat dit
product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR voor efficiënt energieverbruik.

Energieverbruik in de stand-bystand:

zie de

naslaggids

voor

energieverbruikspecificaties.

Energieverbruik in de uitgeschakelde stand:

Als de printer uit staat, wordt nog

steeds een minimale hoeveelheid energie verbruikt. Energieverbruik kan worden
voorkomen door de printer uit te zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact
te verwijderen.