HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - standaardinstellingen wijzigen

background image

standaardinstellingen wijzigen

Gebruik het pictogram op de taakbalk als u de standaardinstellingen van de printer
wilt wijzigen. De standaardafdrukinstellingen zijn van toepassing op alle documenten
die op de printer worden afgedrukt.

1. taakbalkpictogram

het snelmenu van het taakbalkpictogram gebruiken

Voer de volgende stappen uit om de standaardinstellingen van de printer te wijzigen:

1. Klik op het taakbalkpictogram.

Het dialoogvenster

Eigenschappen voor printer

verschijnt.

2. Selecteer de opties die u als standaardinstellingen wilt gebruiken.

3. Klik op

OK

.

Er verschijnt een dialoogvenster met het bericht dat de nieuwe instellingen
zullen worden gebruikt, telkens wanneer u afdrukt. Als u dit dialoogvenster
niet meer wilt zien, selecteert u

Dit bericht niet meer weergeven

.

4. Klik op

OK

om de nieuwe afdrukinstellingen op te slaan.