HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - enhetsstatusboks

background image

enhetsstatusboks

Enhetsstatusboksen

vises hver gang du skriver ut en fil.

Følgende elementer vises:

1.

Blekknivåer

: Omtrentlig blekknivå for hver blekkpatron.

2.

Enhetsstatus

: Statusen for skriveren. For eksempel

Sender til utskriftskøen

eller

Utskrift

.

3.

Dokumentegenskaper

: Følgende informasjon om gjeldende utskriftsjobb

vises:

Dokument

: Navnet på dokumentet som skrives ut.

Utskriftskvalitet

: Utskriftskvalitetsinnstillingen som brukes.

Papirtype

: Papirtypen som brukes.

Papirstørrelse

: Papirstørrelsen som brukes.

Hvis du vil avbryte en utskriftsjobb, klikker du på

Avbryt utskrift

.

Hvis du vil lukke

enhetsstatusboksen

, klikker du på

Lukk vindu

.