HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - fastkjørt papir

background image

fastkjørt papir

Følg alle trinnene nedenfor til det fastkjørte papiret er fjernet.

1. Fjern papiret fra innskuffen.

2. Hvis du skriver ut på etiketter, må du kontrollere at etiketter ikke har løsnet

fra arket inne i skriveren.

3. Fjern bakdekselet. Skyv håndtaket mot høyre og dra deretter ut dekselet.

4. Fjern det fastkjørte papiret fra baksiden av skriveren og sett deretter på plass

igjen bakdekselet.

5. Legg papiret i innskuffen igjen.

6. Skriv ut dokumentet på nytt.