HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - feilmeldinger

background image

feilmeldinger

melding om at det er tomt for papir

hvis det er papir i innskuffen

1. Kontroller følgende:

At det er nok papir i innskuffen (minst ti ark).

At ikke innskuffen er for full.

At papirbunken berører bakre del av innskuffen.

2. Skyv papirskinnen slik at den ligger

tett

inntil kanten på papiret.

hvis innskuffen er tom

1. Legg papir i innskuffen.

2. Skyv papiret forover til det stopper.

3. Skyv papirskinnen slik at den ligger

tett

inntil kanten på papiret.

det vises en feilmelding mens av/på-lampen blinker

Les feilmeldingen som forklarer problemet og løsningen.

Du finner mer informasjon under

av/på-lampen blinker

.

feilmeldingen 'there was an error writing to USB port' (feil under skriving til
USB-porten) vises

Det kan hende at skriveren ikke mottar riktige data fra en annen USB-enhet eller fra
USB-huben. Koble skriveren direkte til USB-porten på datamaskinen.

feilmeldingen 'there was an error writing to LPT1' (feil under skriving til LPT1)
vises

Hvis skriveren er koblet til datamaskinen via en USB-kabel, kan det hende at kabelen
ikke ble ordentlig festet før du installerte programvaren.

Avinstaller programvaren, og installer den deretter på nytt.

Hvis du vil avinstallere programvaren, klikker du her.

feilmeldingen 'two-way communication cannot be established' (kan ikke
opprette toveiskommunikasjon) eller 'printer not responding' (skriveren svarer
ikke) vises

Skriveren kan ikke kommunisere med datamaskinen hvis USB-kabelen er for lang.

background image

Hvis du får denne feilmeldingen, må du sørge for at USB-kabelen ikke er lengre enn
fem meter.